Digital kontakt i disse koronatider

Mange har fått begrensa moglegheit til å møtast, og sjukeheimar og andre offentlege bygg er også stengt for besøkande.

Vi er i gang med å få til ei løysing for videomøter med pårørande via nettbrett på Lesja sjukeheim og Eldres Senter.

Men vi veit at mange som sitt heime med pc eller nettbrett og smarttelefon, også kan ha liten erfaring med slike videosamtalar. 

Vi vil derfor minne om at prosjektet Digihjelpen Lesja har laga rettleiingar og presentasjonar for mellom anna bruk av Skype og generelt om bruk og innstillingar på nettbrett. Dette er delt her på heimesidene våre under Digihjelpen Lesja. 

Vi vil legge ut nye, enkle forklaringar på bruk av video og lyd der framover, og håper at dette kan hjelpe til med å komme i gang.