Om HomeNet-utbygginga i Nord-Gudbrandsdal

Her er oppdatert informasjon fra HomeNet om videre fremdrift i prosjektet.

Informasjon til region Nord-Gudbrandsdal 

Som det nå har blitt kjent via media er det utfordringer med driften i Brunbjørn. Brunbjørn er vår (HomeNet) entreprenør på NKOM-prosjektet vi har avtale med dere om, men gitt situasjonen er vi nå usikre på Brunbjørns evne til å fullføre prosjektene i henhold til avtale.

Vi har i lengre tid hatt en tett dialog med Brunbjørn om dette og jobber fortsatt sammen med Brunbjørn for å finne en løsning på disse utfordringene, men vi jobber også med andre av våre entreprenører for å legge en alternativ plan dersom det viser seg at Brunbjørn ikke kan levere som avtalt.

Per nå er vi usikre på hva dette betyr med tanke på fremdriftsplaner og avtalte milepæler, men vi gjør det vi kan for å finne en løsning her som ivaretar de forpliktelsene vi har på en best mulig måte.

For det området som dekker Tessand og Garmo har vi, i forståelse med Brunbjørn, fått inn BraCom som nå er i full gang med prosjektet.