Statusrapport fra Eidsiva juni 2022

FIBER-EIDEFOSS-NKOM-LESJASKOG TIL LESJAVERK bygges ut av Oneco. Her kommer siste statusrapport. Vi er lovet ny oppdatert rapport før sommerferien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er 149 salgbare adresser i området.

Det har, som for flere utbygginger i Nord-Gudbrandsdalen, vært større omfang av stolper i HS og LS-nett som har måtte byttes på strekningen Lesjaskog - Lesjaverk.  Dette arbeidet er ferdig, og ferdigstilling av feltet gjøres ila april måned.

Det gjenstår 10 adresser som ikke er koblet opp, disse gjenstår pga. kunderelaterte hendelser, i hovedsak graving på egen eiendom. Disse tas fortløpende og planlegges ferdigstilt ila juni.

Det oppsto i mai en feil i stamnettet som måtte lokaliseres og rettes, dette bidro til noe utsatt oppkobling av noen kunder i forhold til opprinnelig plan.