Status for fiberprosjektene i Lesja

I Lesja er det i dag tre pågående bredbåndsprosjekt: Lesja-Lesjaverk, Joramo-Lesja og Rånå. Utbygger i det første er HomeNet (Nordic Connect) og i de to siste er det Eidsiva Bredbånd som skal bygge.

Det har stormet litt rundt bredbåndsatsningen i Nord-Gudbrandsdalsregionen i det siste. Vi ønsker derfor å gi en status og si litt om årsaken til at noen av prosjektene er svært forsinket.

Joramo-Lesja og Rånå

Lesja kommune signerte kontrakt med Eidsiva bredbånd i sommer for fiberutbygging i to områder. Her er det vedtatt utbygging og de har startet opp med salg og innhenting av nødvendige avtaler med grunneier der de må krysse privat eiendom.

Lesja-Lesjaverk

BraCom har overtatt som underentreprenør for HomeNet i dette området. De er nå godt i gang med detaljplanleggingen for utrulling av fiber. Fokuset ut 2022 og gjennom vinteren vil være å innhente nødvendige tillatelser fra grunneiere. Så snart grunnforholdene tillater det, vil BraCom starte grave- og installasjonsarbeidet. Her vil HomeNet også komme med mer informasjon om viktige milepæler i god tid før gravearbeidet starter.

Trygge på den planen som foreligger nå

HomeNet beklager forsinkelsene i prosjektet, men de melder at de er trygge på at med planen som nå foreligger, vil de kunne sluttføre prosjektet på en god måte, men naturlig nok noe forsinket.

Kommunen er glad for at HomeNet tok tak i problemet og raskt har kommet på banen med nye planer og ny underentreprenør.