Publisert 06.09.2017

Lesja kommune har sett i gong arbeidet med rullering av kommuneplanen.

Det er sett opp ein møteplan for involvering av grendefolk og næringsliv.

Opplegget på grendemøta vil vera:

  • Orientering om utviklingstrekk og utfordringar i Lesja.
  • Drøftingar og innspel frå salen.

For dei andre fagmøta vil det bli laga eigne faglege opplegg og invitasjonar.

Dato

Klokkeslett

Møte

Møteplass

06.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaskog

Lesjaskog skule

21.09.2017

08:00 - 12:00

Frokostmøte - næringsliv - ressursgruppe

?

21.09.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lesjaverk

Solheim

04.10.2017

10:00 - 14:00

Folkehelseverkstad

Kommunehuset

04.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Lora - Lyftingsmo

Lora grendehus

11.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Rånå - Bjorli,

også med invitasjon til hytteforeiningar

Bjorli samlingshus

18.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Bø - Kjøremsgrende

Joratunet

25.10.2017

19:00 - 21:00

Grendamøte Kyrkjebygde

Lesja kulturhus

01.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om landbruksplan, faglag m.fl

Kommunehuset

08.11.2017

19:00 - 22:00

Møte om utmarksplan,

fjellstyre, viltlag, grunneigarlag m.fl

Kommunehuset

Publisert 01.09.2017
bassentrening_illustrasjon

Måndag 9.oktober startar bassengtreninga på Lesjaskog opp.

Publisert 31.08.2017

I løpet av hausten kjem det to nye familiar til Lesja – dei første har alt kome. Det er ikkje mykje dei har med seg når dei kjem til bygda, og det er mykje som skal til for å etablere seg i ein heim.

Publisert 21.08.2017

Les om dette på heimesidene til lokalmedisinsk senter.

NGLMS.no/ smittevern i barnehager og skoler

Publisert 16.08.2017
Kommunejobb_illustrasjon

Vi treng tilkallingsvikarar frå snarast råd, som kan stille på kort varsel ved korttidsfråvær.

Om du er interessert tek du kontakt med leiar for Lesja sjukeheim, Hilde Lislien.

Publisert 07.08.2017
Rånåkollen

Kommunens grendeutval har valt ut turmåla i år, og du kan besøke heile 14 turmål denne sommaren. Det er valt ut  to turmål i kvar grend, og der er det plassert ut «fysak-kasse» med bok. Det er trivelig om du skriv namnet ditt i boka, slik at vi kan sjå kor mange som besøker turmåla. Alle kassene skal vere på plass veke 26.

Her er oversikt over turmåla (PDF, 211 kB)

Dei fleste turmåla tek utgangspunkt i turguiden «På tur i Lesja».

Publisert 14.07.2017
Flytte til Lesja

På Rena meldte 140 studenter flytting for en iPad, og vi lurer på om noen av hyttefolket vårt vil melde flytting til Lesja mot reinsløyve kvart år?

Publisert 29.06.2017
Bygge fiber i NGD

Då kommunane i Nord-Gudbrandsdal fekk statleg støtte til utbygging av fiber i fjor, var det Joramo som var utpeikt som utbyggingsområde i Lesja. I går kveld hadde Telenor invitert husstandane til møte.

 

Publisert 22.06.2017

Dovre kommune topper Kommunebarometeret for 2017, og om ein ikkje tek omsyn til økonomi, ligg Lesja kommune like bak, på ein fin 3. plass.

 

Publisert 21.06.2017
ngr

 

NGR melder at dei kjem til å halde miljøstasjonen på Bjorli open desse fredagane i sommar og i haust:

  • 14. juli
  • 18. august
  • 15. september
  • 20. oktober

Opningstid: 10:00 - 14:00