Publisert 31.05.2018
Gruppebilde alle vennskapskommunene

Ordførar Mariann Skotte deltok på dei årlege bydagane i Marijampole 25. - 27. mai.  Årets arrangement var spesielt fordi Marijampole er kulturhovudstad i Litauen dette året, og fordi Litauen feirar at det er hundre år sidan landet fekk sjølvstende frå Russland og Prøyssen og fekk si eige grunnlov.

 

Publisert 28.05.2018

Sommarles for 1. - 7. klasse startar opp 1. juni. Bli med på årets kulaste lesekampanje!

Publisert 24.05.2018

Det er meget stor skogbrannfare og det nedlegges derfor forbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning i eller i nærheten av skog og annen utmark i Lesja og Dovre kommuner.

Forbudet omfatter også åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning og inntil vedtaket blir opphevet.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige brannforebyggende tiltak.
Slike aktiviteter kan være kantslått, motorisert aktivitet i skogbruket, bruk av skytebaner, framføring av tog med normal hastighet.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging § 3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Spørsmål rettes direkte til brannsjefen på telefon 99 69 38 17.

Publisert 22.05.2018

Rovdyrobservasjonar skal meldast til SNO så raskt som råd.

Kontaktpersonar i SNO er:

Rovviltansvarleg i Oppland - Espen Bø, tlf 957 22 733

Rovviltmedarbeidar i Oppland - Ole Knut Steinseth, tlf 464 48 657

Rovviltkontakter i Lesja og Dovre:

Atle Erik Berget, tlf 958 08 848

Jon Nørstebø, tlf 915 16 679

Kari Svendsgard, tlf 918 35 424

Asgeir Myhrmoen, tlf 959 34 828

Anders Svare, tlf 950 54 251 (Berre Lesja)

Tor Erik Myhren, 992 97 627 (berre Lesja)

Publisert 22.05.2018

Kjør forsiktig! God tur!

Publisert 16.05.2018

18. mai er det ny runde for plastinnsamling for hushaldningsplast i renovasjonsruta til NGR.

 

Plasten må leggas i eigne sekkar som kan fåast på miljøstasjonen eller på kommunehusets ekspedisjon. NGR hentar hushaldningsplastet på dei same plassane dei andre søppelsekkane vert satt. Plasten må vere rein og tørr.

 

For meir informasjon sjå:

http://ngr.no/2018/02/klart-kildesortering-husholdningsplast-norddalen/

Publisert 09.05.2018

Det skal gjennomførast kurs i mestring av depresjons-KID i Lesja og Dovre i perioden oktober 2018 til januar 2019. 

Påmeldingsfrist: 24.9.2018

 

Publisert 07.05.2018
Forside plan oppvekstmodell

Lesja kommunestyre vedtok 18.04.18  revidert handlingsplan for tverrfagleg oppvekstmodell for 2018-2012.

Publisert 20.04.2018
breibandsundersøking

Fylkeskommunen vil stimulere til betre breiband i Oppland. Svar på korleis du opplever breibanddekninga i ditt område. Her kan du få fram reelle tal frå vårt område.                    Gå til undersøkinga her

Publisert 20.04.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.