Publisert 05.09.2018
Feiring

Ordførar Mariann Skotte er både stolt og glad over at Lesja er godkjent som Nasjonalparkkommune.

Publisert 04.09.2018

Det blir 24/7 barnevernfagleg beredskap frå og med veke 36 til og med veke 44.

Publisert 03.09.2018
kaffilars

Prisen blir delt ut ein gong i året, så sant ikkje Livsløpsstyret fastset noko anna.

Publisert 03.09.2018

På grunn av den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i fleire deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet forlenga fristen for å spreie husdyrgjødsel til 1. oktober.  Dette er gjort gjennom ei midlertidig endring av gjødselvareforskrifta.

Her kan du lesa om den midlertidige forskriftsendringa

Publisert 28.08.2018

Tid: Tirsdag 4. september kl 10-12.30
Stad: Lesja Gjestgiveri

Arrangør: Lesja kommune og Levande Lesja

Publisert 27.08.2018
Levekår 2018_Oppland Fylkeskommune

Lesja er en av 25 kommuner i Oppland som skal delta i den store levekårsundersøkelsen 2018. 800 personer vil få utdelt et spørreskjema i postkassen uke 36 og 37.

 

Publisert 21.08.2018
Lesja sjukeheim

Bygget skal i tillegg til sjukeheim innehalde lokale for heimebasert omsorg, psykiatri, fysioterapi, ergoterapi, dagsenter, helsestasjon og legekontor. Den eldste delen av sjukeheimen som vart tatt i bruk i 1980 skal totalrenoverast. Nystugu (skjerma eining) vart bygd i 2002 og kjøkenet vart renovert i 2005. Disse inngår ikkje i planlagt renovering no. 

Det skal byggast eit vinkelforma tilbygg i to etasjer mot aust. Sjukeheimsdelen vert i andre etasje med 30 rom som no. Nybygget skaper saman med Nystugu og den eldste delen av sjukeheimen eit innvendig tun. Her blir det opparbeida hage og dette blir hjertet i anlegget.

Publisert 20.08.2018

Statens Naturoppsyn prioriterer i haust spesielt kontroll med inngrep og byggesaker i verneområda i Rondane, Dovre, Dovrefjell-Sunndalsfjella og Breheimen nasjonalpark. Prioriteringa skjer etter oppmoding frå Miljødirektoratet.

I Dovrefjell nasjonalparkstyre sin artikkel kan du lesa meir om dette

Publisert 09.05.2018

Det skal gjennomførast kurs i mestring av depresjons-KID i Lesja og Dovre i perioden oktober 2018 til januar 2019. 

Påmeldingsfrist: 24.9.2018

 

Publisert 31.07.2018
Irena Lunskiene og Mariann Skotte 1

Lesja kommune hadde i dagane 26. 29. juli besøk av Marijampole kommune sin ordførar Irena Lunskiene saman med kultursjef Jurate Zakaraviciene og kommunikasjonsrådgjevar Neringa Tumeliene. Besøket markerte 25 års samarbeid mellom dei to kommunene.