Publisert 20.02.2018
Trygghetssirkelen

 

Oppstart onsdag 7. mars kl 19.

Stad: Helsestasjonen

Påmelding innan 5. mars til telefon 61 24 42 09 eller 97 01 83 86
 

 

 

Publisert 20.02.2018
Lesja sjukeheim

Alle dei store planteikningane av Lesja Helsehus er no hengt opp på Egil`s kafe på sjukeheimen, inkl fasadeteikningar og materialprøver.

Kom og sjå, og inviter gjerne med deg andre som kan ha interesse av dette.

Både tilsette i kommunen, pårørande og innbyggjarar i kommunen er velkomen.

 

Politikarar er særskild velkomen. Kanskje de kan legge gruppemøter til sjukeheimen og sjå på planane samtidig?

 

Hilde Lislien

Leiar Lesja Sjukeheim

 

Publisert 07.02.2018
Med sjela i fela - plakat

Ei framsyning om felespelar og folkemusikar Magne Bø.

Lesja kulturhus, fredag 23. februar, kl. 20.00

Utgard i Lom, laurdag 24. februar, kl. 19.00

Publisert 05.02.2018
Man tager 20 egg

Teater Innlandet i Lesja kulturhus den 7. februar kl. 19:00

Les meir om framsyninga her

Publisert 31.01.2018
NAV-logo

Melding frå NAV Lesja-Dovre:

Vi ønsker velkommen til ett NAV kontor med lokasjon på dagens NAV Dovre kontor, Dombås Amfi i 3 etasje.

 

Vi blir et NAV kontor med 11 ansatte, som skal ivareta kommunale og statlige tjenester for en befolkning på rundt 4700 innbyggere.

 

I fellesskap ønsker vi å yte bedre tjenester til brukerne og arbeidsgiverne samt styrke samarbeidet mot skole og helse.

 

Vi endrer åpningstiden til:

 

Tirsdag og torsdag fra kl. 10:00-14:00 for ikke avtalte henvendelser.

Mandag- fredag i tidsrommet: 08:00-15:30 for avtalte samtaler.

 

Endringen skal bidra til bedre brukermedvirkning på individnivå.

Vi skal delta, videreutvikle og veilede til bruk av digitale løsninger sammen med innbyggerne og arbeidsgivere.

Bidra til raskere ut i jobb for de som står nært arbeidsmarkedet samt bistå og følge opp de som står lengre unna arbeidsmarkedet.

 

 

Vi svarer på telefon:    55 55 33 33 kl.08:00-15:30

Spørsmål om pensjon: 55 55 33 34 kl.08:00-15:30

 

 

nav.no har åpent hele døgnet

Publisert 16.01.2018
betalingsautomat

 

Dette er av same type som på dei andre legekontora i Nord Gudbrandsdal. Den er enkel i bruk:  Du trykker inn fødselsnummeret ditt på skjermen, får opp ditt regningskort og kan velje om du vil betale med kort, kontant eller faktura. Personellet på legekontoret er sjølvsagt til hjelp om det er behov for det. Det er  normal drift på legekontoret denne dagen.

Publisert 15.01.2018

Lesja kommune legg ut resultat av prøver frå vassverka.  Det blir teke prøver kvar månad.  Du finn dei nyaste resultata her

Publisert 12.01.2018
kommunepeng

Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 vedteke i Kommunestyret 14. desember 2017. Relevante dokument ligg i lenker under.