Lykkelaget, tilrettelagt handballtrening i Vågå

Handballgruppa vil frå slutten av august starte trening for personar som ikkje kan delta i vanleg organisert trening fordi dei treng tilrettelegging. Ta kontakt med handballgruppa om dette er noko du ønsker å være med på. 

Sjå invitasjon og kontaktinfo under.