Tilgang til eldre politiske saker og postlister

 Vi har dessverre ikke tilgang til eldre saker (før januar 2021) akkurat nå. Vi byttet journalsystem i januar og alle historiske databaser fra tidligere system ble overført til nytt system.

Leverandøren har dessverre ikke fått etablert innsyn i denne delen enda, og gammelt system er stengt. Det jobbes med leverandør av systemet for å få på plass tilgang, men inntil videre er det dessverre ikke mulig å søke i eldre saker.

Vi varsler på hjemmesiden om hvordan dere finner det når det er i orden igjen.