Tilbodskonkurranse

Lesja kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar og plassar.
Tilbodet gjeld for ei 5-årsperiode frå 15.10.2023 til 15.10.2028.
Frist for levering av tilbod er 11.9.2023 kl 1200.
Tilbodsdokument ligg under artikkelen, men fåast også utlevert ved henvending i ekspedisjonen på kommunehuset (tlf. 612 44100).

Kontakt

Erling Lyftingsmo
VA-ingeniør
Mobil 476 19 138