Områdereguleringsplan for Bjorli vedtatt

Klikk for stort bildeLesja kommunestyre vedtok enstemmig 16.09.2021 områdereguleringsplan for Bjorli i sak 2021/46.

Planen åpner for nye byggeområder for både frittliggende og konsentrert fritidsbebyggelse samt utleiehytter, hoteller, forretninger og næringsvirksomhet. Planen omfatter nye alpin-nedfarttraseer, som vil skape en større bredde i tilbudet på Bjorli. Planen sikrer en ny kryssløsning der Bjorlivegen kommer inn til eksisterende alpinanlegg, og hovedveger til utbyggingsområdene som planlegges både på øst og vestsiden av Bøvre. Før utbygging kreves det detaljreguleringsplan og godkjent byggesøknad for de enkelte tiltakene.

 

Plandokumentene kan i sin helhet leses fra lenka under

Områdereguleringsplan Bjorli