Listeforslag til kommunevalget i Lesja ligger ute til ettersyn

 

 

Innen fristen var det levert 3 listeforslag som du finner her

Valgstyret skal gi beskjed til alle kandidatene på valglisten om at de er satt opp på et listeforslag. Det skal også opplyses om mulighetene til å kreve seg fritatt for valg. Hvis kandidaten er ført opp på flere listeforslag i samme valgkrets må kandidaten velge hvilken liste han eller hun vil stå på. Listekandidatene vil få denne informasjonen i eget brev.

Valgstyret eller fylkesvalgstyrets frist for å godkjenne eller forkaste listeforslagene er 1. juni i valgåret. 

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Mobil 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339
Mobil 469 50 339