Lesja Frivilligsentral..

 ..så langt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesja Frivilligsentral er nå formelt etablert - og starter opp med noen aktiviteter på nyåret. Det vil bli to lokaler på Lesja; et på Lesjaskog og et i Lesja sentrum. Det er bestemt at frivilligsentralen på Lesja skal være i kjelleren på "bankbygget", der kirkekontoret er i dag. Planen er at frivilligsentralen skal kunne flytte inn over sommeren 2023 - og at Tunstugu blir de foreløpige lokalene fram til det. 

Vi trenger frivillige :) 

For at vi skal få frivilligsentralen vår opp og gå, trenger vi ha med oss dere der ute. Er det noen der ute, enkeltfrivillige eller et lag, som kunne tenke seg å starte opp en aktivitet, ta kontakt. Frivilligsentralen vil legge til rette gjennom markedsføring av aktivitet, lokaler og skrive søknader om det er behøvelig. 

Alle frivilligsentralene i landet skal basere sine aktiviteter på den lokale frivillighetens behov og ønsker. Eksempler på ulike aktiviteter kan være; babysang, turgrupper, seniorbowling, bøy- og tøygrupper, skravlegrupper, datahjelp for seniorer osv. En frivilligsentral skal i all hovedsak være en sosial møteplass for folk i alle aldersgrupper. 

En frivilligsentral kan også koordinere og legge til rette for en-til-en-hjelp/tjeneste. For å få til dette må sentralen ha det man kan kalle en frivilligbank, der enkeltfrivillige setter seg på liste. En-til-en-hjelp kan være alt fra å stille som ledsager, være en besøksvenn, aktivitetsvenn, leksehjelp, reserve-besteforelder osv.  

Lesja Frivilligsentral, så langt 

Eldrerådet er Lesja Frivilligsentral sin ressursgruppe nå i oppstarten. Etter hvert vil vi etablere et eget brukerråd der det vil sitte representanter fra frivilligheten, en politiker, en representant fra ungdomsrådet og en representant fra eldrerådet. Dette brukerrådet skal fungere som et råd for daglig leder - som daglig leder kan sparre med når det gjelder aktiviteter og drift. 

Frivilligsentralen i Lesja begynner som tidligere nevnt med noen aktiviteter på nyåret. Det vil bli seniorspinning en dag i uka på Lesjaskog og en dag i uka på Lesja, med samling på frivilligsentralen i etterkant - for de som ønsker det. Mer informasjon kommer. 

Frivilligsentralen i Lesja vil også ha ansvaret for å arrangere konserter i regi av Den Kulturelle Spaserstokken. Disse konsertene vil i hovedsak arrangeres på Eldres senter på Lesjaskog og Lesja Helsehus. Vi er allerede i gang med dette og neste konsert blir en julekonsert den 1. desember, med Guren hagen. 

Utpå nyåret vil det komme en invitasjon til en bowlingturnering mot dovringene. Vi kommer til å ha et kort informasjonsmøte om frivilligsentralen, i forkant av dette. Når vi har vunnet over dovringene :) vil det bli kaffe og biteti. 

Vaffelsteking  

Det frivilligsentralen trenger av frivillige i første omgang, er noen som kan steke vafler og koke kaffe til seniorspinnerne våre - både på Lesjaskog og Lesja. Om mange melder seg, vil vi kunne fordele denne oppgaven slik at den enkelte ikke trenger stille så ofte. 

Frivillige kan melde seg til daglig leder, Sonja Gitte Mathisen, enten på sonja.mathisen@lesja.kommune.no - eller på tlf: 453 13 220 

 

Frivilligsentralen på Lesjaskog

Sted: Dagsenteret på Lesjaskog. 

Åpent: tirsdag og torsdag

Frivilligsentralen på Lesja 

Sted: Tunstugu

Åpent: mandag og onsdag