Innlandssamfunnet om 10 år - Invitasjon til workshop

Den 3. mai inviteres det til digital workshop for alle mellom 18 og 34 år som bor eller har bodd i Innlandet. 100 unge stemmer (18-34 år) med tilknytning til Innlandet inviteres til å dele sine tanker og erfaringer om hvor de vil bo, hva de vil bruke tiden sin på, og hva som skal til for å trives. Dette er en del av prosjektet «De unges perspektivmelding», der unge voksne kan si sin mening om hvordan fylket skal utvikles.

Målet er å få med 100 unge stemmer fra Innlandet. Resultatene skal brukes videre av alle aktørene i samarbeidet. Påmeldingsfristen er 27. april. Det blir sendt ut en egen påloggingslenke til arrangementet.

Kontaktpersoner

Har du spørsmål til arrangementet, ta kontakt med Trude Hella Eide eller Line Marie Tholstrup ved Høgskolen i Innlandet.

De unges perspektivmelding er et samarbeid mellom Agenda Innlandet (SpareBank 1 Østlandet, Innlandet fylkeskommune, LO, NHO), Høgskolen i Innlandet, NTNU Gjøvik og Sparebankstiftelsen Hedmark.  

Påmeldingsinformasjon finner du her (PDF, 155 kB)