INFORMASJON OM KORONAVAKSINEN

Her finner du status og oppdatert informasjon om koronavaksine i Lesja kommune

Klikk for stort bilde 

INFORMASJON OM KORONAVAKSINEN - pr.01.03..21.

VI HÅPER AT FLEST MULIG TAKKER JA TIL KORONAVAKSINEN, OG DESTO FORTERE KAN VI KOMME TILBAKE TIL EN NORMALSITUASJON.

Lesja er godt i gang med vaksinering. Rundt 100 har fått vaksine, flere har fått andre dose. Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Uke 8 får kommunen færre doser, og disse går kun til 2.gangs vaksinering. 

Pr. nå vaksineres aldersgruppen 75-85 år, samt helsepersonell. 

De første av vaksinene ble prioritert til sykehjemsbeboerne. Etter dette blir Lesjas befolkning over 85 år tilbudt vaksine, og samtidig får prioritert helsepersonell 20% av tilsendte doser. Vi jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene. VI vet ikke langt fram hvor mye doser vi får, men vi ringer fortløpende rundt når vi vet vaksinene kommer. VI RINGER DEN ENKELTE OG SETTER SAMTIDIG OPP TIDSPUNKT FOR VAKSINERING. Fastlegene har satt opp lister over pasienter mellom 18-64 år med risikofaktorer, og disse blir vaksinert med samme prioritet som dem mellom 65 og 74 år. De med risikofaktorer som bor i andre kommuner, kommer også til å bli oppringt og disse bes ta kontakt med sin hjemkommune og skal ha vaksinen i hjemkommunen.

Her finner du informasjon om koronavaksineprogrammet  (klikk på blå tekst)

Kommuneoverlege, Kristine Stuedal