INFORMASJON OM KORONAVAKSINEN

Her finner du status og oppdatert informasjon om koronavaksine i Lesja kommune

Klikk for stort bilde 

INFORMASJON OM KORONAVAKSINEN - pr.24.03..21.

VI HÅPER AT FLEST MULIG TAKKER JA TIL KORONAVAKSINEN, OG DESTO FORTERE KAN VI KOMME TILBAKE TIL EN NORMALSITUASJON.

På grunn av pågående undersøkelse om  mulige alvorlige bivirkninger etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen, er denne vaksinen stoppet inntil videre. Lesja kommune har ikke vaksinert noen med Astrazeneca. Dersom noen har fått denne vaksinen andre steder,  ber vi om å være observante på bivirkninger, samt når du bør kontakte lege.      Les mer om det her.

Lesja er godt i gang med vaksinering. Over 100 har fått vaksine, mange er ferdigvaksinert. Alle beboere på sykehjem som ønsket vaksine er ferdig vaksinert. Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet.

Pga . at vaksiner er omprioritert til regioner med større smittetrykk, samt midlertidig stopp med Astrazeneca, vil dette forsinke vaksinering av befolkningen i Lesja. Kommunen mottar i uke 13 og 14 doser med Pfizer-vaksine.

Pr. nå vaksineres aldersgruppen under 65 år i risikogruppe samt helsepersonell. 

Vi jobber oss fortløpende nedover i aldersgruppene. VI vet ikke langt fram hvor mye doser vi får, men vi ringer fortløpende rundt når vi vet vaksinene kommer. VI RINGER DEN ENKELTE OG SETTER SAMTIDIG OPP TIDSPUNKT FOR VAKSINERING. Fastlegene har satt opp lister over pasienter mellom 18-64 år med risikofaktorer, og disse blir vaksinert med samme prioritet som dem mellom 65 og 74 år. De med risikofaktorer som bor i andre kommuner, kommer også til å bli oppringt og disse bes ta kontakt med sin hjemkommune og skal ha vaksinen i hjemkommunen.

Her finner du informasjon om koronavaksineprogrammet  (klikk på blå tekst)

Kommuneoverlege, Kristine Stuedal og HU-sjef Therese Hole