Tilsette

Leiar for helse og rehabilitering/ sjukepleiar Marita Aaheim.

Det er to fast tilsette legar og ein turnuslege på legekontoret. I tillegg har vi to sjukepleiarar, to hjelpepleiarar og ein helsesekretær.

Turnuskandidaten er legestudent som er i avsluttande fase av utdanninga med ein praksisperiode på legekontoret. Turnuskandidaten vært rettleia av ein annan erfaren lege. For tida er det Armind Semb som er hos oss.

Legekontoret har avtale med NTNU om å ta imot legestudentar. Medisinstudenten er hjå oss 6 veker kvar haust.

Kontakt

Marita Aaheim
Helse og rehabiliteringsleder
Telefon 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Anton Hole
Kommunelege I
Kristine Stuedal
Kommunelege II
Anne Mette Lusæter
Sjukepleiar
Mildrid Gravseth Morken
Hjelpepleiar
Mary Mosenden
Hjelpepleiar