Velkommen til Lesja legekontor

Lesja Legekontor har to kommunelegar og ein turnuskandidat.

For å nytte våre digitale tenester må du logge på eDialog via knappen Sjølvbetjening og logge inn der. 

Fillingtjønn, Dalsida Therese Gjersøe Hole

Illustrasjonsbilde_smitte

Vaksinen kostar 120 kr om du har frikort. Har du ikkje frikort vert det 176 kr. Ta kontakt med legekontoret på telefonnummer 61244200 for å tinge time. Du må vente på legekontoret i om lag 15 minutter etter du har fått vaksinen.

skrive resept

Nytt journalsystem er tatt i bruk og legeportalen med til dømes besøklegen er ikkje lenger i bruk. Nye digitale tenester (eDialog) finn du på helsenorge.no

 

Kontakt

Marita Aaheim
Helse og rehabiliteringsleder
Telefon 61 24 42 07

Hovednummer legekontoret: 61 24 42 00

Opningstider

Telefonen opnar kl 08:00. Telefonar inn til legane kl 8.30-9.00.

Legane ringer ut til pasientar kl 11.30-12.00.

Telefonen er stengt mellom 12-13 grunna posthandsaming og pauser.

Legevakt utanom kontortid 116 117.