Omsorgsløn

Omsorgsløn kan innvilgjas til personar med tyngande omsorgsoppgåver. Ordninga innvilgjas etter behovsvurdering. Kommuna vil i kvart enkelt tilfelle vurdera kor mange timar som skal leggjast til grunn for betalinga.