Tematisk kommunedelplan for kulturminne

Kommunestyret i Lesja gjorde i møte den 26.9.2019 slik vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-15 blir «Tematisk kommuneplan for kulturminne i Lesja», som vedlagd saka (rådmannen sitt forslag, dagsett 08.08.19), godkjend.

Planen og tilhøyrande dokument finn du lengre nede på denne sida.