Område 2: Næringsareal i Lesjaskog sentrum

Eiendom: Deler av 11/67 og 11/57

Eier: Lesja kommune

Kontaktperson: Merete Groven

Epost: merete.groven@lesja.kommune.no

Tlf: 61244100

Næringsareal i Lesjaskog sentrum - Klikk for stort bildeNæringsareal i Lesjaskog sentrum

Det ligger et næringsareal mellom E136 og Strandvegen i Lesjaskog sentrum. Arealet er delvis utnyttet, men det er potensiale for høyere utnyttelse, særlig øst i området. Det anslås å være omkring 25-30 dekar potensiale innenfor avsatt næringsområde. Det stilles krav om realisering ved kjøp av arealet.

 

 

 

 

 

Reguleringsplan: Ikke regulert (avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i KPA)