Område 1: Framtidig næringsareal ved Lesjaskog Kyrkje

Eiendom: Deler av gnr/bnr 9/2

Eier: Lars Mølmen

Kontaktperson: Lars Mølmen

Tlf.: 45637658

 

Foto av ledig næringsareal Lesjaskog - Klikk for stort bildeNæringsareal i Strandvegen Lesjaskog

Vest for Lesjaskog kyrkje, langs Strandvegen, ligger et fremtidig næringsareal. Arealet er på ca. 10 dekar, og er i dag et skogsområde. Området er avsatt i kommuneplanens arealdel til fremtidig næringsbebyggelse. Det kreves reguleringsplan for å kunne benytte arealet som næringsareal.  

 

 

 

 

 

Reguleringsplan: Ikke regulert (avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i KPA)