Fiskebiologiske undersøkingar i Aursjømagasinet

I 2017 vart det gjort ei fiskebiologisk undersøking i Aursjømagasinet i Lesja og Nesset kommuner. Rapport er utarbeidd av  Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum.  Rapporten viser resultatet av fiskebiologiske undersøkingar i Aursjømagasinet i 2017.

Kontakt

Marit Svanborg
Leder forvaltningsavdeling / planlegger
Telefon 909 20 323
Mobil 909 20 323