Eidsiva selger fiber i Åsen

Gjeld området rundt Åsenvegen der Lesja Bulldozerlag held til. Eidsvia håper at dei etter sommerferien får nok oppslutning til at dei kan vedta utbygging her:

Bur du innafor avmerka område og ønsker fiber, bør du ta kontakt med Eidsiva dersom du ikkje høyrer frå dei. Dei treng nokre fleire kundar før dei kan vedta utbygging i dette området. Du kan og melde di interesse via denne lenka