5,5 millioner statlige kroner til bredbånd i Lesja

Over 60 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Innlandet fordelt på 22 prosjekter. Av disse er 2 prosjekt i Lesja.  

Dette er midler fylkeskommunen får over statsbudsjettet for å fordele til prosjekter i Innlandet

Ordningen skal støtte utbygging av høyhastighetsbredbånd i områder som i dag ikke har tilgang til dette og som ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

Søkt om 500 millioner kroner

For 2021 er det søkt om i underkant av 500 millioner kroner til bredbåndsutbygging i Innlandet. Søknadene sendes til fylkeskommunen, som vurderer prosjektene og sender sin innstilling til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Nkom.

Fylkeskommunale midler

Innlandet fylkeskommune bidrar også med 25 millioner kroner til bredbåndsutbygging. Fordeling av disse midlene skal behandles i hovedutvalg for næring 15. september.

Innstillingen til fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt i fylkesutvalget 24. august 2021.

Slik fordeler midlene seg i Lesja:

 

Prosjekt Kommune Hustander Statlig støtte
Joramo - Lesja   Lesja   178 4 776 780
Rånå Lesja

    13

   701 130
Kommunen stiller selv med ca 30% egenandel

Utbyggingsprosjektene skal nå ut på anbud før kommunen kan velge en leverandør. Når leverandør er valgt kunngjøres dette på hjemmesidene og innsalget fra leverandør kan starte. 

Vi legger da ut kart som viser hvilke husstander som er med på utbyggingen.