Frivilligsentral i Lesja

 

I forbindelse med etableringen av en frivilligsentral i Lesja, med lokaler på Lesjaskog og  i Lesja sentrum, ønsker kommunen å komme i dialog med – og få innspill fra, ulike lag og foreninger. Dette fordi det er frivilligheten selv som skal være med å forme innholdet – og bidra til aktiviteten i en frivilligsentral - i samarbeid med daglig leder og kommunen.

Frivillige lag som ønsker å engasjere seg i frivilligsentralen – og bidra med ulike aktiviteter, kan ta kontakt med daglig leder for å avtale et møte.  Enkeltpersoner som kunne tenke seg å bidra inn i sentralen, er også velkomne til å ta kontakt.

Leder frivilligsentralen, Lesja: Sonja G. Mathisen

sonja.mathisen@lesja.kommune.no

Tlf: 453 13 220

Her kan du lese mer om hva en frivilligsentral er