Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra 2022

Klikk for stort bilde Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) har fastsatt en ny forskriftsendring som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) fra 1. januar 2022. Dette er en utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (ofte kalt oljefyrforbudet), som ble innført i 2020.

Forskriften med de nye endringene som ble fastsatt 12. januar 2021, er å finne på Lovdata på denne lenken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgjevar
Telefon 948 75 433
Mobil 948 75 433