Publisert 31.05.2018
statens vegvesen

Melding frå Statens vegvesen:

"Statens vegvesen vil med dette informere om at Otta trafikkstasjon vil bli stengt i 3 uker i sommer. Det er viktig for oss å få fortalt om dette til våre kunder. Vi håper derfor dere kan legge ut følgende beskjed på kommunens hjemmesider:        

På grunn av ferieavvikling vil Otta trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 9. juli til og med 27. juli 2018. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet. Trafikkstasjonene andre steder i fylket vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening."

Publisert 31.05.2018

Heidi Skaug, Isfjorden, startar opp som rådmann i Lesja den 13.08.18.

Publisert 31.05.2018
Gruppebilde alle vennskapskommunene

Ordførar Mariann Skotte deltok på dei årlege bydagane i Marijampole 25. - 27. mai.  Årets arrangement var spesielt fordi Marijampole er kulturhovudstad i Litauen dette året, og fordi Litauen feirar at det er hundre år sidan landet fekk sjølvstende frå Russland og Prøyssen og fekk si eige grunnlov.

 

Publisert 22.05.2018

Kjør forsiktig! God tur!

Publisert 16.05.2018

18. mai er det ny runde for plastinnsamling for hushaldningsplast i renovasjonsruta til NGR.

 

Plasten må leggas i eigne sekkar som kan fåast på miljøstasjonen eller på kommunehusets ekspedisjon. NGR hentar hushaldningsplastet på dei same plassane dei andre søppelsekkane vert satt. Plasten må vere rein og tørr.

 

For meir informasjon sjå:

http://ngr.no/2018/02/klart-kildesortering-husholdningsplast-norddalen/

Publisert 07.05.2018
Forside plan oppvekstmodell

Lesja kommunestyre vedtok 18.04.18  revidert handlingsplan for tverrfagleg oppvekstmodell for 2018-2012.

Publisert 20.04.2018
breibandsundersøking

Fylkeskommunen vil stimulere til betre breiband i Oppland. Svar på korleis du opplever breibanddekninga i ditt område. Her kan du få fram reelle tal frå vårt område.                    Gå til undersøkinga her

Publisert 20.04.2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

Publisert 18.04.2018

Frå i februar har NGR tilbydd mottak av sortert hushaldningsplast.

Sekkar til plast kan hentast i ekspedisjonen på kommunehuset eller på miljøstasjonen. Henterute plast framgår av hentekalenderen som er utsendt til alle husstander og kan lesast eller lastast ned her. Neste plastinnsamlingar er torsdag 19.04.18. og fredag 18.5.18

Ellers viser vi til informasjon om ordninga i NGR sin artikkel om temaet

Publisert 16.04.2018
drone

Luftfartstilsynet har laga eit informasjonsark om bruk av droner.