Publisert 31.08.2017

I løpet av hausten kjem det to nye familiar til Lesja – dei første har alt kome. Det er ikkje mykje dei har med seg når dei kjem til bygda, og det er mykje som skal til for å etablere seg i ein heim.

Publisert 21.08.2017

Les om dette på heimesidene til lokalmedisinsk senter.

NGLMS.no/ smittevern i barnehager og skoler

Publisert 16.08.2017
Kommunejobb_illustrasjon

Vi treng tilkallingsvikarar frå snarast råd, som kan stille på kort varsel ved korttidsfråvær.

Om du er interessert tek du kontakt med leiar for Lesja sjukeheim, Hilde Lislien.

Publisert 14.07.2017
Flytte til Lesja

På Rena meldte 140 studenter flytting for en iPad, og vi lurer på om noen av hyttefolket vårt vil melde flytting til Lesja mot reinsløyve kvart år?

Publisert 29.06.2017
Bygge fiber i NGD

Då kommunane i Nord-Gudbrandsdal fekk statleg støtte til utbygging av fiber i fjor, var det Joramo som var utpeikt som utbyggingsområde i Lesja. I går kveld hadde Telenor invitert husstandane til møte.

 

Publisert 22.06.2017

Dovre kommune topper Kommunebarometeret for 2017, og om ein ikkje tek omsyn til økonomi, ligg Lesja kommune like bak, på ein fin 3. plass.

 

Publisert 09.06.2017
UKM Lesja Dovre Danseteam

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Publisert 08.06.2017
Lesja fallskjermklubb

Her vil det etter kvart bli ein oversikt over alle lag og foreninger i Lesja.

Løysinga er dessverre ikkje heilt klar frå leverandøren enno. Vi legg ut melding på heimeside og facebookkanalane når det er klart for lag og foreningar å legge inn arrangement sjølv.

Publisert 30.05.2017
Filling3, Dalsida

Alle vegane i Dalsiden statsallmenning er opne. Vegen heilt fram til Naustvika blir brøyta ferdig fredag 2. juni.

Vegen innover til Svartdalslia er no so godt som framkomeleg heilt til endes.

Publisert 30.05.2017
Slådalsvegen bom

Slådalsvegen mellom Lesja og Vågå opna for trafikk frå 26. mai.

Ettersom der var brøytt eit stykke innpå i påska er det dårleg veg nokre stader, så køyr forsiktig.

God tur.