Lokale og regionale forskrifter

Lokale forskrifter

Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Lesja kommune, Oppland.

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2006-08-30-1350?q=lesja

Forskrift om VA-gebyrer, Lesja

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2010-04-20-690?q=lesja

Forskrift for innsamling mv. av forbruksavfall, tømming av salmavskillere, septiktanker, tette tanker mv. og for avfallsgebyr, Lesja kommune, Oppland.

                        https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/1985-06-27-4688?q=lesja

 

Regionale forskrifter

Forskrift for kommunal renovasjon, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre og Lesja kommunar, Oppland

            https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2009-10-12-1467?q=lesja

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef Dovre og Lesja
Telefon 996 93 817