Søknadsfrist for tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidlar)

Klikk for stort bildeFotball-cup i idrettshallen Vigdis Nedregård

Søknadsskjema lastast ned frå www.idrettsanlegg.no. Her ligg også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse malar som kan nyttas i søknaden

Om eit idrettslag e.l. har planar om å søkje spelemidlar i 2018, må dei ta kontakt med saksbehandlar i kommunen så raskt som mogleg. For alle anlegg det skal søkjest om tilskot til, må det ligge til grunn ein idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning før arbeidet med anlegget kan settast i gang - og spelemiddelsøknad kan behandlast.

Frist for å sende søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning til kommunen er 1. august 2018.

Meir informasjon om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning finn du her

Alle spelemiddelsøknadar må vere kommunen i hende innan 15.oktober 2018.

Har du spørsmål om ordninga, ta kontakt med kulturkonsulenten.  

sonja.mathisen@lesja.kommune.no