Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021

..herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

Anne Evensen Torsgård  

Fra og med 15. juni kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn, idrettslig virksomhet. Søknadsskjema er tilgjengelig på www.anleggsregisteret.no 

Det er viktig at søker setter seg inn i bestemmelsene for spillemidlene: 

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2020 (PDF, 636 kB)

Spørsmål om ordningen kan rettes til kulturkonsulenten:

sonja.mathisen@lesja.kommune.no 

Søknadsfrist 15. oktober