Søknadsfrist for tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Klikk for stort bildeAlle spelemiddelsøknadar må vere kommunen i hende innan 15.oktober 2019.

Søknadsskjema lastast ned frå www.idrettsanlegg.no. Her ligg også "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet" samt diverse malar som kan nyttas i søknaden

Ordninga med idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning blir avvikla frå den 15. juni 2019. Som eit resultat knytta til endringane og utarbeiding av nye retningsliner, vil ny søknadsrunde opne fyrst den 1. september i år.

Meir informasjon om det her

Har du spørsmål om ordninga, ta kontakt med kulturkonsulenten.  

sonja.mathisen@lesja.kommune.no

..herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

 

Idrettshallen Lesja

Idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning avviklas, det gjer også vilkår om kommunal garanti. Det er også viktig å merke seg avsnittet med  tilleggsendringane.