Lesja og Dovre kulturskule

Det er felles kulturskule for Lesja og Dovre kommuner. Administrasjon og opptak er lagt til Dovre kommune. 

Ein nyttar felles elektronisk søknadsskjema, men undervisning og øvingsstad er delt mellom dei to kommunene. Søknadsfristen vert kunngjort på heimesidene og på facebook, i tillegg til brosjyre som delast ut i skulen. 

 

Trenger ein hjelp med søknaden ta kontakt, tlf. 61242250

Dei som allereie er elevar ved kulturskolen behøver ikkje søke. Dei elevane som ikkje ynskjer å halde fram til hausten , må seie opp plassen i mai same år. 

Lesja og Dovre kulturskule går over til nytt fagsystem. Det nye programmet har egen løsning for søknader. Det blir opprettet direktelenke her når det er opprettet.