Vedteke budsjett og økonomiplan

kommunepeng - Klikk for stort bilde Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 vedteke i Kommunestyret 14. desember 2017. Relevante dokument ligg i lenker under.