Lesja/Dovre bygdeungdomslag

Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en organisasjon av og for ungdom, med et felles mål om
levende bygder. I NBU kan medlemmene skape akkurat de aktivitetene de selv ønsker for å
bidra til dette. Aktivitetstilbudet i NBU har dermed et bredt spekter og er i stadig utvikling.
Dette gjør at man kan være med på alt fra trafikktevling til pepperkakehusbyggetevling,
organisasjonsopplæring og familiedager. I NBU er det muligheter og takhøyde!

NBU engasjerer seg helt fra ungdom i bygdesamfunn og opp til ledelsen i viktige
organisasjoner og partier for å påvirke beslutninger som gjelder våre medlemmer. NBU er
en partipolitisk nøytral organisasjon, men er likevel engasjerte i saker som angår ungdom og
bygda. Alt fra medlemskveld til landsdekkende aksjoner er en del av arbeidet for å engasjere
oss politisk og skape levende bygder.

Lesja/Dovre bygdeungdomslag er ett aktivt lokallag med per dags dato 50 medlemmer, og tar gjerne imot forslag til aktiviteter eller saker som kan gjøre lokalmiljøet til et bedre sted.
Adresse Kontakt Kategori
Lesja/Dovre bygdeungdomslag
Holeveien 14 Holeveien 14
2665 Lesja
Lars Hole
Telefon: Ikke registrert
Aktiviteter
Kontaktpersoner
Annet
Har årsmøte hvert år i august. Der velges blant annet nytt styre, og det blir bl.a sett ned en liten årsplan. Møt opp der for å bidra til et bra år. Ellers er det styremøtet en gang i måneden.