Hvem har stemmerett?

 

 

Du har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget dersom du:

  •  har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • er eller har vært, registrert bosatt i Norge

Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen kan også avlegge stemme. 

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339