Forhåndsstemmegiving

 

Forhåndsstemmeperioden  vil være fra og med tirsdag 10. august 2023 til og med fredag før valgdagen. I forhåndsstemmeperioden kan du avgi din stemme i hvilket som helst forhåndsstemmelokale i hele Norge.

Forhåndsstemmegivinga ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 skal foregå slik:

 

Tidligstemmegiving (er bare aktuelt i helt spesielle tilfeller der det ikke er mulig å få avgitt stemme i ordinær forhåndsstemmeperiode eller på valgdagen):

  • Lesja kommunehus fra 3. juli til og med 9. august 2023 i åpningstida. Kontaktperson Martin Vorkinn.

 

Ordinær forhåndsstemmegiving:

  • Lesja kommunehus fra og med 10. august til og med fredag 8. september 2023 i ekspedisjonens åpningstid (09.00 – 14.00).
  • Lesjaskog skule fra 14. august til og med 8. september 2023 alle ukedager mellom kl 09.00 og 14.00.

I tillegg blir det lagt til rette for forhåndsstemmegiving slik:

  • Lesjaskog skule lørdag 26. august kl 12.00-15.00
  • Lesja kommunehus lørdag 2. september kl. 12.00–15.00.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent Landbruk og Kommunedir.Stab
Telefon 900 95 301
Gunhild Fløttum
Landbruksrådgiver
Telefon 469 50 339