Valgdagen

 Valgting gjennomføres mandag 13. september 2021.  Alle valglokalene i Lesja kommune har åpningstid fra kl. 09.00 – 19.00. Lesja kommune benytter digital stemmeregistrering slik at velger kan benytte alle valglokalene i kommunen.

Åpningstider valglokalene

Valgting gjennomføres mandag 13. september 2021.
Valglokalene i Lesja kommune har åpningstid fra kl. 09.00 – 19.00. 

Valglokaler på valgdagen

Krets nr. Stemmekrets navn: Valglokale
0001 Lesjaskog krets Samfunnshuset Fjellnær
0002 Lesja krets Lesja kulturhus

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Lene Mariplass
Sekretær Lønn- og personal
Telefon 948 60 517