Manntall

 Kopi av papirmantallene legges ut til ettersyn ved Bunnpris Bjorli, Bunnpris Lesjaskog, S-marked Lesjaverk og ekspedisjonen Lesja kommunehus i perioden 10.7.2021. - 13.9.2021

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen.  Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistrert som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra, selv om du melder flytting.

På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du er manntallsført.  Hvis du skal forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hele landet.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge.  Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17 for å kunne bli innvilget.

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Lene Mariplass
Sekretær Lønn- og personal
Telefon 948 60 517