Hvem har stemmerett?

 Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

  • er norsk statsborger
  • har fylkt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller har noen gang vært, folkeregistrertført som bosatt i Norge

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Lene Mariplass
Sekretær Lønn- og personal
Telefon 948 60 517