Forhåndsstemmegiving

 Forhåndsstemmeperioden offisielt vil være fra og med tirsdag 10. august 2021 til og med fredag før valgdagen. I forhåndsstemmeperioden kan du avgi din stemme i hvilket som helst forhåndsstemmelokale i hele Norge.

I Lesja kommune har valgstyret besluttet at det kan forhåndsstemmes slik:

Ordinær forhåndsstemmegiving:

  • Lesja kommunehus fra 10. august til og med fredag 10. september 2021 kl 9.00-14.00.
  • Lesjaskog skule fra 16. august til og med 10. september 2021 kl 9.00-14.00.

I tillegg blir det lagt til rette for forhåndsstemmegiving slik:

  • Lesja kommunehus lørdag 4. september kl. 12.00–15.00.
  • Lesjaskog skule lørdag 28. august kl 12.00-15.00

Ved institusjonene i Lesja kommune skal forhåndsstemmegivinga ved stortings- sametingsvalget 2021 foregå slik:

  • Lesja helsehus   tirsdag 7. september 2021 kl 09.30 – 11.00
  • Lesjatun    tirsdag 5. september 2021 kl 11.00 – 12.30
  • Eldres senter    tirsdag 5. september 2021 kl 13.30 – 15.00

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Lene Mariplass
Sekretær Lønn- og personal
Telefon 948 60 517