Ambulerende stemmegiving

 Velgere som er syke og uføre kan søke om å stemme hjemme i perioden 10 august til 10. september.

I tillegg kan velgere som er pålagt isolasjon eller karantene på grunn av covid-19, søke om å stemme der de oppholder seg i denne perioden.

Søknadsfrist kl. 10:00 fredag 10. september.

Velgere som er pålagt isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 og er manntallsført i kommunen kan søke om å stemme hjemme lørdag og søndag før valgdagen, og valgdagen.

Søknadsfrist kl. 10:00 valgdagen 13. september.

Det må informeres om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge for smittevern når stemmen skal mottas.

Er dette aktuelt for deg? Ta kontakt med ekspedisjonen på kommunehuset hverdager mellom 9.00-14.00

Kontakt

Martin Vorkinn
Fagkonsulent Landbruk
Telefon 900 95 301
Lene Mariplass
Sekretær Lønn- og personal
Telefon 948 60 517