Nasjonalt lånekort

Er du registrert med nasjonalt lånekort kan du enkelt logge deg inn på websøket vårt og sjekke kva lån du har. Her kan du òg fornye eller reservere. Skriv inn lånarnummer/e-post og pinkode (fire sifre). Vil du elles sjå kva opplysingar som er registrert på deg, gå inn på Nasjonalt lånekort. For generell info om dette lånekortet, sjå Lånekortet.