Vedteke budsjett og økonomiplan

Budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 vedteke i Kommunestyret 14. desember 2017. Relevante dokument ligg i lenker under.

Kontakt

Øyvind Engen
Økonomisjef
Telefon 61 24 41 43
Mobil 977 41 877