Kunngjøring om høring og offentlig ettersyn av forslag til forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger i Lesja og Dovre kommuner.

Lesja og Dovre kommuner legger med dette forslag til ny forskrift om feiing og tilsyn med fritids­boliger i Lesja og Dovre kommuner ut på høring.

Frist for innsendelse av merknader settes til onsdag 28. februar 2018.

Høringssvar merkes «Høringssvar sak 2017/861» og sendes pr epost eller skriftlig til:

 

postmottak@dovre.kommune.no

 

Dovre kommune

Kongsvegen 4

2662 Dovre

Saksvedlegg:

Høringsbrev forslag til ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringanslegg i fritidsboliger i Lesja og Dovre kommuner (PDF, 135 kB)

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i fritidsboliger i xx kommune, Oppland (PDF, 18 kB)

Kontakt

Åge Tøndevoldshagen
Brannsjef
Telefon 996 93 817