Fakturering av gebyr for tømming av septikanlegg

Nytt frå og med 2016: Abonnentar med septikanlegg (tette tankar, slamavskiljarar mv.) vil heretter få gebyr for den rutinemessige tømminga av anlegget på dei to faste terminane, saman med dei øvrige kommunale gebyra. Hittil har det vorte sendt ut faktura etter tømming. Heretter vert gebyret krevd inn som delbeløp to gonger i året. Beløpet avheng av tømmehyppigheit (to gonger årleg, årleg, annakvart år eller fjerdekvart år.)

 

Kontakt

Johan Lyftingsmo
Leiar drift/vedlikehald
Telefon 61 24 41 25
Mobil 907 90 374