Fastsett planprogram (revidert) for rullering av Kommuneplan for Lesja - arealdelen