Gebyr

Kommunale gebyr:

  • Gebyr for behandling av delingsvedtak
  • Gebyr for oppmålingsforretning og matrikkelføring

Du finn oversikt over dei ulike kommunale gebyra her

Gebyr i tillegg til kommunen sitt gebyr for utført arbeide:

  • Tinglysningsgebyr

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør
Telefon 61 24 41 26
Mobil 909 23 972