Tinglysing av eigarskifte

Tinglysing av eigarskifte er IKKJE ein del av sakstypen deling av eigedom.

Ikkje-kommunale gebyr i samband med tinglysing av eigarskifte betalast til kartverket direkte og inkluderer:

  • Tinglysingsgebyr for tinglysing av skjøte
  • Dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen /marknadsverdien av eigedommen)