Kven kan søkje om deling?

Søknad om deling og oppmålingsforretning kan rekvirerast av heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I dei tilfelle der det er eit firma som er eig, kan personar med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Artikkelliste