Kven kan søkje om deling?

Søknad om deling og oppmålingsforretning kan rekvirerast av heimelshavar, festar, advokatar, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I dei tilfelle der det er eit firma som er eig, kan personar med signaturrett i hht. firmaattest rekvirere søknad om deling og oppmålingsforretning.

Kontakt

Sine Gustavsen
Ingeniør - Landmåling
Telefon 480 50 214
Mobil 480 50 214
Kristian Brun Øygarden
Oppmålingskonsulent
Mobil 909 23 972