Politisk behandling

Det er kommunestyret som fastsetter størrelse på skattegrunnlag og skattesats. I henhold til Eigedomsskattelova § 11 skal skatten være minst 1 og maksimum 7 promille av eiendommens skattegrunnlag. Satsen kan ikke øke med mer enn 1 promille pr. år. Etter samme paragraf kan det også benyttes bunnfradrag i eiendomsskattetakstene. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige boenheter som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet.

Ved første gangs utskriving på boliger og fritidsboliger må skattesatsen starte på 1 promille.

 

For 2020 er skattesatsen 7 promille for alle produksjonsbedrifter og kraftnettet i kommunen.

 

Vedtak om skatteutskriving for 2021 er ventet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2021.

 

Fritak fra eiendomsskatt
Kommunestyret kan i henhold til Eigedomsskattelova § 7 frita spesielle eiendommer helt eller delvis fra eiendomsskatt. Dette skjer gjennom årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Den 07.05.2020 i sak PS 20/2020 vedtok kommunestyret at fritak etter Eigedomsskattelova § 7 a, b og c avgjøres etter søknad.
 

Eigedomsskattelova § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas fra eiendomsskatt. For fullstendig oversikt kan du gå til vår side Fritak fra eiendomsskatt