Informasjonsskriv

I forbindelse med besiktigelsen er det utarbeidet et informasjonsopplegg som består av følgende elementer:

Brosjyrer og annonser vedrørende eiendomsskatt i Lesja
Media Innhold Distribusjon
Informasjonsbrosjyre Informasjon om den forestående takseringen, praktisk opplegg for besiktigelsen og muligheter til medvirkning Sendes til den som står registrert som hjemmelshaver (eier) på eiendommen
Annonse Kunngjøring om igangsetting av taksering Avisa Vigga og GD

Last ned informasjonsbrosjyren (PDF, 3 MB) (PDF-format)