Nasjonalparker og verneområder

Lesja er ei stor nasjonalparkkommune med ca. 75% verna areal. Innanfor verneområda har villrein eit spesielt verneformål. I Lesja kommune ligg to nasjonalparkar og fire landskapsvernområder som er forvalta av to nasjonalparkstyrer. Desse er:

Forvalta av Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen Nasjonalpark

Lordalen landskapsvernområde

 

Forvalta av Dovrefjell Nasjonalparkstyre

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark 

 Dalsida landskapsvernområde

Jora landskapsvernområde

Fokstugu landskapsvernområde

Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern


 

Har du spørsmål om verneområda eller om tiltak i verneområda, ta gjerne kontakt med Lesja kommune eller nasjonalparkforvaltarane direkte. Ofte er det slik at om du har ein byggesak, motorferdselsak eller andre tiltak, så må søknaden behandlas både av grunneigar, nasjonalparkstyret og av Lesja kommune. Om ein sak vert sendt inn til Lesja kommune, sørgjer vi for at den kjem til alle nødvendige instansar.

Artikkelliste

Kontakt

Sigurd Alme
Plan- og miljørådgiver
Mobil 917 84 800