Kommunalt tilskott til landbruksformål

Gjeldande retningsliner for det kommunale tilskottet til landbruksformål for Lesja vart vedteke av kommunestyret den  7.3..2019. Retningslinene er frå 2019 innarbeidd i retningslinene for det kommunale kraftfondet der årleg løyving er kr 2 000 000.

Gjeldande retningsliner for det kommunale tilskottet til landbruksformål i Dovre vart vedteke av PNU-styret den 10.2.2015.  Det er ikkje midlar i budsjettet for 2019 til dette tilskottet i Dovre.

Kontakt

Kari Anette Slettahaug
Leder Landbruk Lesja og Dovre
Telefon 941 37 135