Kommunalt tilskott til landbruksformål

Gjeldande retningsliner for det kommunale tilskottet til landbruksformål for Lesja vart vedteke av kommunestyret den  21.04.2016. "Potten" for kommunalt landbrukstilskott i Lesja er i 2018 kr 432 000. 

Gjeldande retningsliner for det kommunale tilskottet til landbruksformål i Dovre vart vedteke av PNU-styret den 10.2.2015.  Det er ikkje midlar i budsjettet for 2018 til dette tilskottet i Dovre.

Kontakt

Martin Vorkinn
Konsulent
Telefon 61 24 41 14
Mobil 900 95 301
Kari Anette Austvik
Landbruksrådgjevar
Telefon 61 24 41 12