Tilskott til drift i bratt terreng

  • Tilskott kan gjevast til slepebane-/kabelkrandrifter. Kriteria for tilskott følgjer det statlege regelverket. 
  • Felta skal godkjennast på førehand av kommunen. Det er eit vilkår at det er eit fornuftig driftsopplegg som tek omsyn til framtidig drift av heile området. 
  • Kommunen vil kontrollere felta før utbetaling av tilskott

Kontakt

Kim Berget
Skogbrukskonsulent
Telefon 951 89 558
Mobil 951 89 558